Lütfen Bekleyiniz..


İNME & FELÇ

_F8A7855

Beyni besleyen damarlarda veya bu damarlardan geçen kanın özelliklerinde oluşan değişiklikler sonucu damarın tıkanmasıyla veya kanamasıyla oluşan nörolojik tablodur. Beyni besleyen damarların bölgesine göre vücudun belli bölgelerinde kas ve sinir sistemi etkilenmektedir.

Bu tıkanmayı bazı risk faktörleri tetiklemektedir. Bunlardan en önemlileri; hipertansiyon ve diyabettir. Bunun dışında, sigara, alkol, ilaç alışkanlığı, yaş, pozitif aile öyküsü, geçirilmiş SVO, hiperlipidemi, orak hücreli anemi ve kalp hastalıkları da risk etkenlerindendir. Kas ve sinir sistemi etkilenmesi yanı sıra, bellek, çağrışım, hesaplama, karar verme, uyum sağlama (oryantasyon), konuşma ve dil problemleri, emosyon ve düşünce içeriği bozulabilir. Görme alanı defekti, göz hareketleri, vestibüler fonksiyon, yutma ve çiğneme fonksiyonları etkilenebilir.

İnme (felç) geçiren hastalar nöroloji kliniğinin ilaç tedavisi sonrası kısmi iyileşme gösterirler ve tedavinin devamı için rehabilitasyon programına katılmaları gereklidir. Bu hastalarda, bası yaraları, omuz ağrısı, derin ven trombozu, pulmoner emboli, kontraktür, heterotopik ossifikasyon, mesane ve barsak disfonksiyonu, depresyon gelişebilir.

Rehabilitasyonda amaç; gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi, kaybolmuş motor işlevi yeniden kazandırmak, konuşma ve iletişim problemlerinin tedavisi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanması, sosyal katılımın sağlanması, mesleki rehabilitasyonun sağlanmasıdır. .

Rehabilitasyonu olumlu etkileyen bazı  özellikler vardır  Genç olma, önceden SVO geçirmemiş olma, idrar-gaita inkontinansının olmayışı, görsel defektin olmayışı, erken başvuru, iyi ailesel destek. Bu kriterlere sahip hastalarda rehabilitasyonun başarısı artmaktadır.


Copyright by Fizyotip 2016. Tüm Hakları Saklıdır.